Imatge

SALTAMARTÍ

Ninot
que porta un
pes a la base i que,
desviat de la seva posició
vertical, es torna a posar
dret.

El poble.

Poema de Joan Brossa.

Foto de Marko Djurika. Plaça Taksim aquesta setmana.